P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 57

© 2013 Didaktik s. r. o.
55
Elektrická energie je převáděna v energii světelnou
Materiál (E 3.2) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přímé vedení
2 modul vedení L
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
2 spojovací vodiče
1 odporový drát 0,2 mm
zdroj elektrické energie
Odporový drát se začne při vyšších teplotách žhavit a vyzařuje, mimo značné množství tepelné energie, i nevelké
množství světla.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Kousek odporového drátu připravíme podle nákresu. Vytvoříme dvě malé
spirály, každou se třemi závity. Mezi těmito spirálami je drát rovný. K modulům připojení zapojíme obě krokosvorky.
Připravený drát uchytíme mezi tato spojení. Zapojíme stejnosměrné napětí 8 V.
Pokus :
Uzavřeme spínač. Elektrický proud způsobí žhavení spirál. Drát mezi spirálami září méně. Co by mohlo být
důvodem ?
Závěr :
Elektrický proud dokáže zahřát odporový drát do té míry , že začne zářit. Světlo je silnější v místech, kde jsou
závity na spirále drátu těsnější, protože se zahřívají navzájem.
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...136
Powered by FlippingBook