P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 58

© 2013 Didaktik s. r. o.
56
Vodivé a odporové dráty
Materiál (E 3.3) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přímé vedení
2 modul vedení L se zdířkou
1 odporový drát 0,2 mm
1 měděný drát 0,2 mm
2 spojovací vodiče
3 krokosvorky s kontaktním kolíkem
zdroj elektrické energie
papír
Jak se liší vodivé a odporové dráty stejné délky a průřezu ?
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Krokosvorky zasuneme do zástrček v modulech A, B a C. Mezi body A a B
připneme kousek měděného drátu (asi 1 0 cm); mezi body B a C připneme kousek odporového drátu (asi 10 cm). Oba
dráty mají průměr 0,2 mm.
Pokus :
Na oba dráty zavěsíme proužky papíru a zapojíme stejnosměrný proud 6 V. Které z papírových proužků
začnou kouřit ?
Závěr :
Při stejné intenzitě proudu se odporový drát zahřeje mnohem více než drát měděný.
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...136
Powered by FlippingBook