P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 59

© 2013 Didaktik s. r. o.
57
Šířeni tepla u drátu s různým příčným průřezem
Materiál (E 3.4) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přímé vedení
1 modul přímé vedení se zdířkou
2 modul vedení L se zdířkou
1 odporový drát 0,2 mm
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
2 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
papír
Do jednoho obvodu sériově zapojíme několik kusů drátu ze stejného materiálu, ale různých průřezů. Které dráty se
zahřívají více než ostatní ?
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Do modulů A, B a C zapojíme krokosvorky. Kousek odporového drátu (asi 25
cm) vedeme z bodu A do B, potom do C a zpět do B, kde jej uchytíme. V důsledku toho je průřez drátu mezi body B a
C dvojitý ve srovnání s body A a B. Na oba úseky drátu zavěsíme proužky papíru. Zapojíme stejnosměrné napětí 8 V.
1. pokus :
Uzavřeme spínač a pozorujeme proužky papíru, respektive šíření tepla. Poté spínač opět otevřeme.
Opatrně odstraníme proužky papíru.
2. pokus :
Zapojíme stejnosměrné napětí 12 V. Úsek drátu s menším průřezem se začne žhavit. Druhá část drátu
zřetelně nezískává stejně vysokou teplotu.
Závěr :
Drát s menším průřezem vykazuje silnější šíření tepla než drát s dvojnásobným průřezem (tento má nižší
odpor !).
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...136
Powered by FlippingBook