P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 60

© 2013 Didaktik s. r. o.
58
Bezpečnostní pojistka
Materiál (E 3.5) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
1 modul spínač
2 modul přímé vedení se zdířkou
2 modul přímé vedení
1 modul s objímkou
1 žárovka E10, 10V/0,05A
1 odporový drát 0,2 mm
1 pojistkový drát 0,2 mm
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
3 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
Funkcí pojistek je ochránit vodič před zkratem a přetížením. Nejjednodušším typem je bezpečnostní pojistka.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Do zástrček v bodech A a B zasuneme krokosvorky. Mezi ně upneme kus
odporového drátu (asi 15 cm). Tím učiníme napájecí vedení ke spotřebiči (žárovka) viditelným. Zapojíme
stejnosměrné napětí 12 V.
1. pokus :
Uzavřeme spínač, žárovka začne svítit. Ke zkratu dojde zastrčením spojovacího drátu do zástrček C a D.
Drát se začne žhavit. Napájecí kabel by mohl způsobit nebezpečí požáru nebo by mohl "přehořet". Urychleně opět
otevřeme spínač.
2. pokus :
Přímý vodič nahradíme "modelem bezpečnostní pojistky". Skládá se z přerušeného modulu se dvěma
vloženými krokosvorkami. Mezi tyto svorky uchytíme kus pojistkového drátu. Po uzavření spínače opět dojde ke
zkratu. Pojistkový drát se přepálí, čímž dojde k přerušení obvodu.
Závěr :
Drát v napájecích kabelech, který se pod určitou intenzitou proudu taví, chrání elektroinstalaci před přehřátím
jako důsledkem zkratu.
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...136
Powered by FlippingBook