P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 62

© 2013 Didaktik s. r. o.
60
Bimetalový termostat
Materiál (E 3.7) :
1 propojovací deska
1 modul spínač
2 modul připojení
1 modul přímé vedení
3 modul vedení T
1 modul s objímkou
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul vedení L
1 modul s topnou spirálou
2 modul se svorkou
1 žárovka 10V/0,05A
1 bimetalový pás
2 držáky se zářezem a otvorem
2 spojovací vodiče
1 kontaktní jehla
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Obvod vede od horního spoje, přes žárovku a topnou spirálu, která je zapojena
paralelně, k bimetalovému pásku (tvarovaná strana směřuje dopředu). Kontaktní jehlu lehce tiskneme proti
bimetalovému pásku, dokud nedojde k uzavření kontaktu. Pak ji připneme k bimetalovému pásku.
Pokus :
Uzavřeme spínač, čímž dojde k rozsvícení žárovky a žhavení topné spirály. Po chvíli se bimetalový pásek
natolik zahřeje, že se ohne a odtáhne se od kontaktní jehly.
Obvod se přeruší. Zahřívání bimetalového pásku ustane. Ochlazováním se proužek ohne zpět do své původní polohy.
Dojde k opětovnému uzavření obvodu, atd.
Co bude nutno udělat, abychom udrželi vyšší konstantní teplotu ?
Co by se mělo změnit, pokud uzavřený obvod nezabrání ochlazování ?
Závěr :
K nastavování teploty je možno využít zahřívání bimetalového pásku a jeho následné ohýbání. Spoj se při
dostatečném zahřátí pásku otevře, čímž dojde k přerušení spojení. V důsledku toho se zahřívání zastaví a bimetalový
pásek se ochladí. Dojde k jeho zpětnému pohybu do původní polohy.
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...136
Powered by FlippingBook