P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 63

© 2013 Didaktik s. r. o.
61
Bimetalové požární poplachové zařízení
Materiál (E 3.8) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
2 modul přímé vedení
1 modul s objímkou
1 modul vedení L se zdířkou
2 modul se svorkou
2 spojovací vodiče
1 bimetalový pás
1 kontaktní jehla
1 žárovka E10/0,05A
(anebo modul bzučák)
2 držáky se zářezem a otvorem
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Požární poplachová zařízení by se měla uvést do chodu automaticky při překročení určité přípustné teploty.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Bimetalový pásek upneme do upínacího drátu tak, že jeho netvarovaná strana
směřuje ke kontaktní jehle. Kontaktní jehla je vzdálena 5 mm od proužku. To znamená, že je obvod doposud
přerušen. Do obvodu zapojíme buď žárovku E 10, 10 V/0,05 A , nebo bzučák.
Pokus :
Hořící zápalkou zahříváme uprostřed bimetalový pásek. Ten se ohne a uzavře obvod, čímž vyvolá poplach
(buď se ozve bzučák, nebo rozsvítí žárovka).
Závěr :
Je možno vložit bimetalový pásek do obvodu tak, že se obvod uzavře až když se pásek zahřeje. Tím se zapne
signalizace zvyšující se teploty.
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...136
Powered by FlippingBook