P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 64

© 2013 Didaktik s. r. o.
62
4. Práce a energie
Výkon žárovky
Materiál (E 4.1) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul přerušené vedení
2 modul vedení T
2 modul vedení L
2 modul s objímkou
4 modul přímé vedení
1 modul spínač
2 žárovky E10, 10V/0,05A
6 spojovacích vodičů
2 měřicí přístroje
zdroj elektrické energie
Budeme zjišťovat, na čem závisí výkon elektřiny.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Použijeme ampérmetr s měřicím rozsahem 100 mA =. Nejprve zapojíme
stejnosměrné napětí 5 voltů. Použijeme voltmetr s měřicím rozsahem 10 V =, který samostatně ukazuje zapojené
napětí.
1. pokus :
Do obvodu připojíme jednu žárovku. Uzavřeme spínač. Zaznamenáme napětí a intenzitu proudu. Potřebu
energie vypočítáme pomocí naměřených hodnot. Určujeme ji ve wattech.
napětí U = ………………… V
intenzita proudu I = ……………….. mA = ……………… A
výkon P = U. I = …………………W
2. pokus :
Přímý vodič, označený šrafováním, nahradíme druhým modulem s objímkou se žárovkou. Dvě nyní
zapojené žárovky prokazují nižší intenzitu světla, než jediná předtím zapojená žárovka. Znovu určíme napětí a
intenzitu proudu. Intenzita proudu je nižší, protože žárovky jsou zapojeny do série. Napětí se zvyšuje, dokud není
intenzita proudu stejná, jako v prvním pokusu. Nyní dvě žárovky spotřebovávají dvojnásobné množství energie
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...136
Powered by FlippingBook