P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 65

© 2013 Didaktik s. r. o.
63
než jedna žárovka, intenzita jejich světla je stejná, jako v prvním pokusu. Výkon můžeme vypočítat stejným
způsobem, jako v prvním pokusu.
napětí U = ……………….. V
intenzita proudu I = ………………….. mA =…………….. . A
výkon P = U. I = ……………………. W
3. pokus :
Zapojení uspořádáme nově tak, že jsou žárovky zapojeny paralelně (vrátíme zpět přímý vodič označený
šrafováním a přidáme moduly označené čárkovaně). Zapojíme stejnosměrné napětí 5 voltů. Po uzavření spínače
můžeme změřit hodnoty napětí a intenzity proudu. Dvě žárovky spotřebovávají dvojnásobné množství energie než
jedna žárovka, a intenzita jejich světla je stejná jako v prvním pokusu. Výkon opět vypočítáme z naměřených
hodnot.
napětí U = ………………….. V
intenzita proudu I = ………………. mA = ………………. A
výkon P = U. I = …………………..
Závěr :
Čím vyšší je napětí a intenzita proudu, tím vyšší je spotřeba energie. Elektrický výkon je přímo úměrný napětí
a intenzitě proudu.
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...136
Powered by FlippingBook