P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 67

© 2013 Didaktik s. r. o.
65
Elektrická práce
Materiál (E 4.2) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přerušené vedení
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
2 modul se svorkou
2 držák se zářezem a otvorem
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 odporový drát 0,2 mm
1 nádoba pro elektrolýzu
6 spojovacích vodičů
2 měřicí přístroje
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Elektrický proud může vykonávat práci například tím, že zahřívá vodu. Elektrickou práci vypočítáme na modelu
ponorného ohřívače.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Model se svorkou nese držáky se zářezem a otvorem. Do těchto držáků jsou
zasunuty krokosvorky. Nádrž naplníme vodou do výšky přibližně 1 cm. Ohřívací spirála je vytvarována z kusu
odporového drátu o délce asi 40 cm (drát je navinut okolo jehlice držáku nástroje). Na obou stranách ohřívací spirály
by mělo zůstat asi 1 0 cm nenavinutého drátu na přichycení. Ohřívací drát připevníme do krokodýlových svorek tak,
aby byl úplně ponořen do vody. Použijeme ampérmetr s měřicím rozsahem 1 A =. Do zásuvek A a B zapojíme
voltmetr (měřicí rozsah 30 V =). Měříme jím napětí na ohřívacím drátu. Zapojíme stejnosměrné napětí 12 V.
Přesvědčíme se, že voda je studená (teplotu vody bychom měli měřit teploměrem).
Pokus :
Uzavřeme spínač. Kontrolujte čas (nebo zapněte stopky). Zatímco ohřívací drát zahřívá vodu, měříme
hodnoty intenzity proudu a napětí. Spínač znovu otevřeme přesně po 5 minutách. Teplota vody se výrazně zvýšila.
(Vodu můžeme teploměrem promíchat, pak až by se měla měřit teplota. Nyní vypočítáme výkon ohřívacího drátu a
práci elektrického proudu. Pro elektrický proud :
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...136
Powered by FlippingBook