P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 68

© 2013 Didaktik s. r. o.
66
výkon = napětí x intenzita proudu
P=U. I
jednotka výkonu : 1 Watt (1 W)
naměřené napětí U : ……………… V
naměřená intenzita proudu I : …………….. A
výkon P = …………………W
Pro výpočet elektrické práce budeme P násobit časem. 5 minut je 300 sekund. Pro práci platí následující :
práce = výkon x čas
W = P. t
jednotka práce : 1 Wattsekunda (1 Ws) = 1 Joule (1 J)
výkon P = ………………. W
čas t = 300 s
práce W = ………………. Ws (J)
Ohřívací drát zahřál vodu za 5 minut.
Za tuto dobu vykonal elektrický proud práci ……………….. J.
Na čem závisí zvýšení teploty ?
Závěr :
Elektrický proud pracuje tím, že ohřívá vodu. Množství práce je závislé na čase a na spotřebě energie. Výkon
ohřívacího drátu závisí na napětí a na intenzitě proudu.
Poznámka :
Jestliže provádíme pokus pomocí kalorimetru a množství vody je určeno, můžeme vypočítat množství
práce potřebné k ohřátí 1 kg vody o jeden stupeň.
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...136
Powered by FlippingBook