P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 69

© 2013 Didaktik s. r. o.
67
Tepelné sálání a intenzita proudu
Materiál (E 4.2.1) :
5 spojovacích vodičů
kalorimetr
odměrný válec 100 ml
teploměr –10/+110 °C
zdroj elektrické energie
2 měřící přístroje
stopky
voda
S pomocí ponorného ohřívače budeme měřit tepelné sálání elektrického proudu.
Příprava :
Do kalorimetru nalijeme 100 ml vody (odměřeno odměrným válcem). Do kalorimetru zastrčíme ponorný
vařič a použijeme stejnosměrný proud s nastavitelným napětím. Zatím nezapínáme zdroj elektrické energie. Abychom
mohli změřit intenzitu proudu, zapojíme do série s ponorným vařičem ampérmetr (měřicí rozsah 10 A =). Přiváděné
napětí měříme na kontaktech ponorného vařiče pomocí voltmetru (měřicí rozsah 30 V =). Gumovou zarážkou
zastrčíme do kalorimetru teploměr. Měříme a zaznamenáváme teplotu vody v kalorimetru.
Pokus :
Zapojíme zdroj a měříme čas (stopkami). Napětí nastavíme tak, aby intenzita proudu byla 1 A. Měříme a
zaznamenáváme napětí na ponorném vařiči. Po 300 sekundách zahřívání vypněte zdroj elektrické energie.
Promícháme vodu v kalorimetru (pohybujeme míchací tyčinkou nahoru a dolů) a zjistíme teplotu vody.
Zvýšení teploty při 1 A : ………………. °C
Opět zapojíme zdroj energie a napětí nastavíme tak, aby intenzita proudu byla 2A. Po 300 sekundách vypneme
elektřinu a po promíchání měříme teplotu vody.
Zvýšení teploty při 2 A : ……………….. °C
Závěr :
Množství vyzářeného tepla se zvyšuje kvadraticky k intenzitě proudu. Důvodem je závislost elektrické práce
na intenzitě proudu podle vzorce : W = I
2
. R. t.
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...136
Powered by FlippingBook