P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 70

© 2013 Didaktik s. r. o.
68
Ekvivalent vody
Materiál (E 4.3) :
5 spojovacích vodičů
kalorimetr
teploměr –10/+110 °C
odměrný válec 100 ml
měřicí přístroj
zdroj elektrické energie
stopky
voda
Při zahřívání tekutiny se musí zahřívat i nádoba. Tato nádoba se chová jako množství vody, které se má zahřát.
Budeme zjišťovat ekvivalent vody kalorimetru.
Příprava :
Do kalorimetru nalijeme 200 ml vody. Vložíme do něj ponorný vařič a použijeme 9 voltů stejnosměrného
napětí. Zdroj energie ponecháme zatím vypnutý. Abychom mohli měřit elektrický proud, připojíme k ponornému vařiči
do série ampérmetr (měřicí rozsah 10 A ~). Gumovou zarážkou zastrčíme do kalorimetru teploměr. Měříme a
zaznamenáváme teplotu vody v kalorimetru.
Pokus :
Zapojíme zdroj elektrické energie a měříme čas (použijeme stopky nebo náramkové hodinky). Měříme
intenzitu proudu a napětí, naměřené hodnoty si poznačíme. Zahřívejte přesně 400 sekund, pak vypněte zdroj energie.
Promíchejte vodu v kalorimetru (pohybujeme míchací tyčinkou nahoru a dolů) a zjistěte teplotu vody.
hmotnost vody m = ……..… g = ………….. kg
čas t = 400 s
zvýšení teploty dT = …………….. °C
napětí U = …………… V
intenzita proudu I = ……………… A
měrná tepelná kapacita vody c = 4186 J / kg°C
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...136
Powered by FlippingBook