P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 71

© 2013 Didaktik s. r. o.
69
Ekvivalent vody určíme z dané rovnice.
(m + w). dT. c = U. I. t
w = …………… kg
Závěr :
Ekvivalent vody nádoby odpovídá množství vody , které chceme ohřát.
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...136
Powered by FlippingBook