P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 72

© 2013 Didaktik s. r. o.
70
Mechanická práce a energie elektřiny
Materiál (E 4.4) :
1 stativ 30 cm
1 stativová tyč 25 cm
1 stativová tyč 50 cm
1 stolní svorka
1 objímka univerzální
1 objímka válcová
1 držák závaží
2 závaží s drážkami 50g
1 modul motor
5 spojovacích vodičů
nůžky
měřicí pásmo
provázek
nůž
zdroj elektrické energie
2 měřicí přístroje
1 stopky
ŽES Elektromagnetismus
Budeme zjišťovat velikost ztráty při přeměně elektrické energie na mechanickou.
Příprava :
Uspořádání podle nákresu. Stolní svorku se stativem připevníme k okraji stolu. Do stativu svisle uchytíme
50 cm stativovou tyč. K této tyči připojíme pomocí válcové objímky tyč 25 cm. Objímku univerzální připevníme na
horní konec tyče.
Modul motorek upevníme tak, aby jeho hřídelka přečnívala přes okraj stolu. Na tuto hřídelku připevníme asi 1,5 m
dlouhý provázek a několikrát jej navineme okolo. Na druhém konci provázku uděláme smyčku do níž pověsíme držák
závaží se dvěma drážkovanými závažími 50 g. Celková zavěšená hmotnost je tedy 110 g. Objímku s motorem
musíme zvednout tak, aby náklad dosáhl k zemi, ale nedotýkal se jí. Použijeme voltmetr s měřicím rozsahem 3 V =,
který připojíme tak, aby měřil napětí na motorku. Dále použijeme ampérmetr s měřicím rozsahem 10 A =. Nejdříve
zapojíme stejnosměrné napětí 2 volty. Provázek na hřídelce motorku držíme prsty a nastavíme takové napětí, aby se
náklad zdvíhal. Pokud dojde ke snížení napětí, náklad sklouzne opět k zemi.
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...136
Powered by FlippingBook