P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 73

© 2013 Didaktik s. r. o.
71
Pokus :
Jeden ze skupiny zapne a vypne napětí a současně spustí stopky. Druhý drží provázek při dosažení celkové
délky zdvihu. Třetí ze skupiny určuje hodnoty naměřené měřicími přístroji. Měříme výšku, o kterou motorek dokáže
zdvihnout závaží.
Uzavřeme spínač zdroje elektrické energie a současně spustíme stopky. Ve chvíli, kdy závaží dosáhlo délky zdvihu,
zjistíme čas. Měříme a zaznamenáváme napětí a intenzitu proudu běžícího motorku.
Mechanická práce, stejně jako elektrická práce, může být vypočítána z výsledků měření. Z toho můžeme zjistit
účinnost pokusného motorku. Účinnost je poměr elektrické práce k mechanické.
napětí U na motoru
: ………………. V
intenzita proudu I
: ………………. A
elektrický výkon U. I
: …………….…W
čas zdvihu t
: …………….… s
elektrická práce W
E
: ………………. W
s
hmotnost nákladu m
: 110 g = 0,11 kg
délka zdvihu h
: …… cm = ……… m
mechanická práce W
M
= m. g. h : ……………. J
Účinnost : W
E
: W
M
=
……………. %
Závěr :
Jestliže náklad klouže stejnoměrně dolů, motor funguje jako tachogenerátor. Indukované napětí můžeme zjistit
voltmetrem.
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...136
Powered by FlippingBook