P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 74

© 2013 Didaktik s. r. o.
72
5. Elektrochemie
Elektrochemický prvek
Materiál (E 5.1) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
2 modul se svorkou
2 držáky se zářezem a otvorem
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 sada elektrod
1 nádobka pro elektrolýzu
2 spojovací vodiče
sůl
měřící přístroj
Cílem je zjistit, jak vzniká v baterii napětí.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Nádoba obsahuje roztok soli. Postavíme ji vedle propojovací desky. Do modulů
se svorkou upevníme držáky se zářezem a otvorem. K těmto držákům připneme krokodýlové svorky. Svorky současně
drží měděnou a zinkovou destičkovou elektrodu. Do solného roztoku ponoříme elektrody. Použijeme voltmetr s
měřicím rozsahem 3 V =.
1. pokus :
Voltmetrem zjistíme napětí mezi dvěma elektrodami.
Napětí mezi měděnou a zinkovou elektrodou je ……………. V.
V důsledku toho se chemická energie mění na elektrickou.
2. pokus :
Nyní použijeme elektrody ze stejného materiálu. Měděnou destičku nahradíme druhou zinkovou
destičkou. Voltmetr nevykazuje mezi těmito dvěma elektrodami žádné napětí.
3. pokus :
Nyní použijeme jako elektrody měděnou a olověnou destičku.
Mezi těmito dvěma elektrodami existuje napětí …………….. V.
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...136
Powered by FlippingBook