P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 75

© 2013 Didaktik s. r. o.
73
Hodnotu napětí porovnáme s napětím mezi měděnou a zinkovou destičkou.
Závěr :
Elektrochemický prvek se skládá ze dvou elektrod z různých materiálů a z elektrolytické kapaliny.
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...136
Powered by FlippingBook