P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 76

© 2013 Didaktik s. r. o.
74
Voltův článek
Materiál (E 5.1.1) :
1 propojovací deska
2 modu/ připojení
2 modu/ se svorkou
2 držáky se zářezem a otvorem
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 sada elektrod
1 nádobka pro elektrolýzu
2 spojovací vodiče
měřicí přístroj
kyselina sírová, zředěná
Zde si představíme speciální chemický prvek.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Nádoba obsahuje zředěnou kyselinu sírovou. Postavíme ji vedle propojovací
desky. Do modulu se svorkou upevníme držáky se zářezem a otvorem, k nim přichytíme krokodýlové svorky. Svorky
současně drží měděnou a zinkovou destičkovou elektrodu. Elektrody ponoříme do roztoku zředěné kyseliny sírové.
Použijeme voltmetr s měřicím rozsahem 3 V =.
Pokus :
Pomocí voltmetru zjistíme hodnotu napětí mezi dvěma elektrodami.
Napětí mezi měděnou a zinkovou elektrodou je ………….. V.
Závěr :
Elektrochemický prvek, skládající se z měděné a zinkové elektrody, pro něž slouží jako elektrolyt roztok
kyseliny sírové, se nazývá Voltův článek. Získáme jím napětí přibližně 1 volt.
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...136
Powered by FlippingBook