P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 77

© 2013 Didaktik s. r. o.
75
Elektrolýza
Materiál (E 5.2):
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přerušené vedení
2 modul se svorkou
2 držáky se zářezem
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 sada elektrod
4 spojovací vodiče
1 nádobka pro elektrolýzu
zdroj elektrické energie
měřicí přístroj
solný roztok
lakmusový roztok
výkres
Budeme zjišťovat, zda elektřina mění kapaliny, tzn. jestli u nich způsobuje chemické účinky.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu.
Nádoba obsahuje solný roztok, do něhož přidáme fialový lakmusový roztok. Uprostřed nádoby vytvoříme z papíru
dělící stěnu. Do této stěny jsme udělali malé dírky. Úkolem této stěny je zabránit míchání kapalin. Nádobu umístíme
vedle propojovací desky. Do modulu se svorkou připevníme držáky se zářezem a otvorem, k držákům uchytíme
krokodýlové svorky. Ve svorkách jsou upevněny uhlíkové tyčinky (elektrody). Elektrody ponoříme do solného roztoku.
Zapojíme stejnosměrné napětí 6 V. Jednu uhlíkovou tyčinku spojíme s kladným pólem zdroje napětí (anoda), druhou
se záporným pólem zdroje (katoda). Pro měření použijeme ampérmetr s měřicím rozsahem 300 mA =.
Pokus :
Uzavřeme spínač. Ampérmetr vykazuje přítomnost elektrického proudu. Pozorujeme prostor okolo obou
elektrod. Po chvíli můžeme pozorovat změny barvy fialového lakmusového roztoku. Tekutina u anody zčervená,
zatímco tekutina u katody zmodrá.
Závěr :
Elektrický proud vykazuje chemické účinky. Na elektrodách se vylučuje ze solného roztoku povlak vodíku a
chlóru. Chlór způsobuje červené zbarvení lakmusového. roztoku u anody. Na katodě se vylučuje hydroxid sodný, který
způsobuje modré zabarvení lakmusového roztoku.
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...136
Powered by FlippingBook