P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 78

© 2013 Didaktik s. r. o.
76
Galvanizace
Materiál (E 5.3)
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přerušené vedení
2 modul se svorkou
2 držáky se zářezem a otvorem
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 sada elektrod
1 nádobka pro elektrolýzu
4 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
měřicí přístroj
roztok síranu měďnatého
Různé předměty denní potřeby , jako například železné části oken a dveří nebo vodovodní armatury v koupelně, jsou
pokryty tenkou kovovou ochrannou vrstvou. Kromě toho, že tato vrstva předměty chrání, dává jim také lepší vzhled.
Následující pokus nám ukáže, jak lze předměty těmito kovovými vrstvami pokrývat.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu.
Nádobu naplníme roztokem síranu měďnatého. Umístíme ji vedle propojovací desky. Do modulů se svorkou uchytíme
držáky se zářezem a otvorem, ke kterým přichytíme krokodýlové svorky. Tyto svorky drží měděnou destičkovou
elektrodu. Elektrody ponoříme do roztoku síranu měďnatého. Použijeme stejnosměrné napětí 6 V. Měděná destička je
připojena na kladný pól zdroje napětí (anoda), uhlíková destička je spojena se záporným pólem zdroje (katoda).
Použijeme ampérmetr s měřicím rozsahem 30 mA =.
Pokus :
Uzavřeme spínač. Ampérmetr vykazuje přítomnost elektrického proudu. Po chvíli se na uhlíkové elektrodě
vytvoří tenká, načervenalá vrstva mědi.
Závěr :
Vodivé materiály (např. obecné kovy) je možno pokrývat tenkými vrstvami vzácných kovů pomocí elektrického
proudu. Tomuto procesu říkáme galvanizace.
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...136
Powered by FlippingBook