P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 80

© 2013 Didaktik s. r. o.
78
Kontaktní řada
Materiál (E 5.5) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
2 modul se svorkou
2 držáky se zářezem a otvorem
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 sada elektrod
1 nádobka pro elektrolýzu
2 spojovací vodiče
měřící přístroj
kyselina sírová, zředěná
Cílem je zjistit, jak v baterii vzniká napětí.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Nádoba obsahuje rozředěnou kyselinu sírovou. Umístíme ji vedle propojovací
desky. Do modulů se svorkou zasuneme držáky se zářezem a otvorem, k nimž připneme krokodýlové svorky. Tyto
svorky drží měděnou destičkovou elektrodu (Cu) a zinkovou destičkovou elektrodu (Zn). Elektrody ponoříme do
zředěné kyseliny sírové. Použijeme voltmetr s měřicím rozsahem 3 V =.
1. pokus :
Na ukazateli voltmetru přečteme asi po minutě, jaké je napětí mezi elektrodami.
kladný pól :
………………… destička
záporný pól :
………………… destička
napětí Cu –Zn : ………………… V
Nyní nahradíme zinkovou destičku železnou (Fe). Asi po minutě znovu změříme napětí.
kladný pól :
………………… destička
záporný pól :
………………… destička
napětí Cu –Fe : ………………… V
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...136
Powered by FlippingBook