P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 81

© 2013 Didaktik s. r. o.
79
Železnou destičku nahradíme mosaznou a opakujeme měření.
kladný pól :
………………… destička
záporný pól :
………………… destička
napětí Cu –mosaz : ………………… V
Měříme napětí galvanického článku s jednou měděnou a jednou olověnou (Pb) destičkou.
kladný pól :
………………… destička
záporný pól :
………………… destička
napětí Cu –Pb : ………………… V
Tyto kovy seřadíme podle napětí, které poskytují ve spojení s měděnou destičkou. Protože měděná destička vždy
slouží jako kladný pól, všechny ostatní použité materiály nejsou tak vzácné jako měď. Z toho důvodu se měď řadí na
první místo.
měď
mosaz
olovo
železo
zinek
2. pokus :
Na základě prvního pokusu lze předpokládat, že u galvanického článku se železnou a zinkovou destičkou
bude železná destička sloužit jako kladný pól. Tento předpoklad ověříme.
kladný pól :
………………… destička
záporný pól :
………………… destička
napětí Fe –Zn :
………………… V
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...136
Powered by FlippingBook