P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 83

© 2013 Didaktik s. r. o.
81
6. Elektromagnetismus
Elektrický proud vytváří magnetické pole
Materiál (E 6.1) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
1 modul spínač
2 modul přímé vedení
1 modul přerušené vedení
4 spojovací vodiče
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 měděný drát 0,2 mm
kompas
měřící přístroj
zdroj elektrické energie
Napodobíme objev učiněný v roce 1820 : jestliže vodičem projde elektrický proud, vytvoří se okolo něj magnetické
pole (Oerstedův pokus).
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Krokodýlové svorky zasuneme do zásuvek A a B obou pravých modulů. Do
těchto svorek upneme kus (asi 18 cm) měděného drátu. Pod něj do propojovací desky upevníme přímý vodič, na který
položíme kompas s magnetickou střelkou. Propojovací desku natočíme tak, aby byl drát situován v severojižním
směru (střelka kompasu jde paralelně s drátem). Použijeme ampérmetr s měřicím rozsahem 1 A =. Zapojíme
stejnosměrné napětí 3 V.
Pokus :
Krátce uzavřeme spínač (drát má velmi malý odpor a proto dojde ke zkratu!). Kompas s magnetickou střelkou
zdvihneme tak vysoko, že je střelka nejdříve v malé vzdálenosti pod drátem, a pak ve stejné vzdálenosti nad drátem.
Co nejdříve otevřete spínač!
Výměnou konektorů u zdroje napětí změníme póly a pokus zopakujeme. Kterým směrem dojde k vychýlení nyní ?
Závěr
Vodič, kterým prošel elektrický proud, vychýlí magnetickou střelku z jejího směru (severojižního). Směr
vychýlení závisí na směru elektrického proudu a na poloze magnetické střelky (nad nebo pod vodičem).
1...,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,...136
Powered by FlippingBook