P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 84

© 2013 Didaktik s. r. o.
82
Magnetické pole cívky
Materiál (E 6.2) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
2 modul vedení L
3 modul přímé vedení
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 modul se svorkou
1 držák se zářezem a otvorem
1 plochá pružina ocelová
1 cívka 2x800 závitů
1 sonda magnetického pole
1 železné jádro
2 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
svorky na papír
ŽES Elektromagnetismus
Nejdůležitější pomůckou při vytváření magnetického pole je cívka.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Do modulu cívky s 2 x 800 závity zapojíme stejnosměrné napětí 9 V. Nejprve
použijeme železné jádro. Zatím nepřipojujeme modul se svorkou.
1. pokus :
Prostor okolo cívky prozkoumáme magnetickou sondou. Magnetická střelka sondy se nevychýlí. Poté
uzavřeme spínač. Prostor okolo cívky prozkoumáme znovu. Cívka se zmagnetizovala. Severní pól je na té straně,
která je připojena na kladný pól.
2. pokus :
Spínač opět otevřeme. Na místo označené v nákresu vložíme modul se svorkou s držákem a ocelovou
pružinou. Ocelová pružina by měla být vzdálena asi 1 cm od cívky. Uzavřeme spínač. Je magnetismus cívky
dostatečně silný na to, aby přitáhla listovou pružinu ?
3. pokus :
Do cívky vložíme válcové železné jádro a zopakujeme druhý pokus. Pružina je nyní přitahována cívkou
pod proudem. Protože v železném jádru zůstává zbytek magnetismu i po spínače, pružina se ne vždy vrátí sama
do své původní polohy. Návratu do původní polohy dosáhneme správným nastavením vzdálenosti od cívky.
4. pokus :
Po uzavření spínače vytvoříme ze svorek na papír řetěz od jednoho konce železného jádra ke druhému.
Co se stane po otevření spínače ?
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...136
Powered by FlippingBook