P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 85

© 2013 Didaktik s. r. o.
83
Závěr :
Elektrický proud vytváří v cívce magnetické pole. Magnetické pole se shoduje s polem válcového magnetu.
Magnetické póly jsou na koncích cívky. Železné jádro několikanásobně zesiluje magnetické pole cívky.
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...136
Powered by FlippingBook