P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 86

© 2013 Didaktik s. r. o.
84
Magneticky ovládaný spínač
Materiál (E 6.3) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul přerušené vedení
3 modul přímé vedení
1 modul vedení L
1 modul se svorkou
1 modul s objímkou
2 spojovací vodiče
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 držák se zářezem a otvorem
1 plochá pružina ocelová
1 válcový magnet
1 žárovka E10, 10V/0,05A
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Předvedeme si, jak může být elektrický obvod uzavřen (nebo otevřen) pomocí magnetu.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Krokodýlové svorky zastrčíme do zásuvek R a A modulu přerušené vedení.
Otáčením krokodýlových svorek můžeme zvětšovat nebo zmenšovat jejich vzdálenost. Ocelová listová pružina se
dotýká kontaktu R („normálně uzavřený kontakt“), pokud není v blízkosti válcový magnet. Odvod k žárovce není
uzavřen. Po zapojení střídavého napětí 9 V se žárovka nerozsvítí.
Pokus :
Válcovým magnetem pomalu pohybujeme k listové pružině. Ta je přitahována a dotkne se kontaktu A
(„normálně otevřený kontakt“). Tím se uzavře obvod k žárovce, která se rozsvítí. Pokud magnet oddálíme, obvod se
opět přeruší.
Závěr :
Elektrický obvod může být uzavřen prostřednictvím magnetu a listové pružiny. Obvod je otevřen, dokud není v
blízkosti magnet.
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...136
Powered by FlippingBook