P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 89

© 2013 Didaktik s. r. o.
87
Samočinně se vypínající spínač
Materiál (E 6.6) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
2 modul se svorkou
1 modul pro cívku 800 závitů
2 modul vedení L
3 modul přímé vedení
2 držáky se zářezem a otvorem
1 cívka 800 závitů
1 železné jádro
1 kontaktní jehla
1 plochá pružina ocelová
2 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Bateriově ovládané zvonky a jiná technická zařízení obsahují stejné zapojení, kterým se budeme zabývat v
následujícím pokusu.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Cívka (s vloženým železným jádrem), kontaktní jehla, ocelová pružina a spínač
jsou zapojeny do série. Pružina by měla být přibližně 7 mm vzdálena od železného jádra. Zapojíme stejnosměrné
napětí 9 V. Kontaktní lehla zatlačí na pružinu, čímž dojde k uzavření obvodu.
Pokus :
Uzavřeme spínač : Pružina je přitahována železným jádrem cívky. Tím se obvod otevře. Železné jádro opět
uvolní pružinu, čímž dojde ke znovu uzavření obvodu. Pružina vibruje. Otevírá a uzavírá obvod znovu a znovu. Na
konec listové pružiny může být připevněna krokosvorka, která zpomalí vibrace pružiny.
V místě kontaktu můžeme pozorovat jiskření.
Závěr :
Při vhodném uspořádání obvodu může listová pružina opakovaně otevírat a uzavírat obvod.
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...136
Powered by FlippingBook