P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 91

© 2013 Didaktik s. r. o.
89
Model magnetické pojistky
Materiál (E 6.8) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
2 modul se svorkou
2 modul přímé vedení
se zdířkou
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul s objímkou
1 modul pro cívku 800 závitů
6 modul přímé vedení
2 držáky se zářezem a otvorem
1 železné jádro
1 krokosvorka s kontaktním kolíkem
1 plochá pružina ocelová
1 plochá pružina mosazná
1 žárovka E10, 10V/0,05A
1 cívka 800 závitů
3 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Magnetická pojistka v případě zkratu rychle přeruší elektrický obvod. V našem modelu musí být po odstranění příčiny
zkratu umístěna zpět ručně.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Mosazná pružina (neutrální poloha je znázorněna šrafováním) je ocelovou
pružinou přitisknuta ke krokosvorce zasunuté do zásuvky K. Tím dojde ke spojení kontaktu.
V případě zkratu je ocelová pružina přitahována cívkou (se železným jádrem). Mosazná pružina se uvolní. Skočí dolů
a přeruší elektrický obvod. Ocelová pružina je vně elektrického obvodu. Zapojíme stejnosměrné napětí 12 V.
Pokus :
Po pečlivém uspořádání (ocelová pružina je asi 6-8 mm od železného jádra a tlačí mosazný list na konci
vzhůru) způsobíme zapojením zásuvek A a B zkrat. Obvod se okamžitě přeruší.
Závěr :
Pokud dojde ke zvýšení intenzity proudu vlivem zkratu, magnetická pojistka okamžitě přeruší elektrický obvod.
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...136
Powered by FlippingBook