P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 93

© 2013 Didaktik s. r. o.
91
Lorenzova síla
Materiál (E 7.1.1) :
1 propojovací deska
2 modul spínač
2 modul akumulátor
4 modul připojení
1 modul pro cívku 800 závitů
2 modul vedeni L
4 modul přímé vedeni
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 U jádro
2 spojovací vodiče
1 cívka 800 závitů
zdroj elektrické energie
kovové žhavící vlákno
ŽES Elektromagnetismus
Budeme zkoumat účinky magnetického pole na vodič, kterým prochází elektrický proud. Magnetické pole je vytvořeno
elektromagnetem.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Kovové vlákno přichytíme mezi dvě krokosvorky. Svorky jsou zasunuty do
modulu připojení. Dva moduly akumulátor slouží jako zdroj napětí pro kovové vlákno. Cívku s 800 závity doplníme o
jádro ve tvaru U. Kovové vlákno volně visí mezi železným jádrem a cívkou. Druhý obvod, který poskytuje
elektromagnet s proudem, je připojen ke zdroji elektrické energie. Zapojíme stejnosměrné napětí 8 voltů. Oba spínače
jsou zpočátku otevřeny.
Pokus :
Nejdříve uzavřeme spínač v obvodu s elektromagnetem, poté uzavřeme i druhý spínač. Kovové vlákno se
začne ihned pohybovat. Rychle opět otevřeme spínač, jinak by se baterie brzy vybila. Zapamatujte si směr pohybu
kovového vlákna. Směr pohybu se změní přepnutím napětí v kovovém vláknu (modul akumulátor připojíme obráceně).
Směr magnetického pole můžeme ovlivnit změnou elektrického obvodu cívkou.
Závěr :
Vodič, kterým prochází elektrický proud, je v magnetickém poli vychylován. Síla, která na vodič působí, se
nazývá Lorenzova síla. Její směr je kolmý ke směru elektrického proudu a ke směru magnetického pole. Magnetické
pole můžeme vytvořit prostřednictvím elektromagnetu.
Poznámka :
Směr pohybu vodiče, kterým prochází elektrický proud, můžeme určit pomocí „pravidla tří prstů“. První tři
prsty pravé ruky držíme tak, aby byly vzájemně kolmé. Směr palce pravé ruky ukazuje směr elektrického proudu
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...136
Powered by FlippingBook