P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 94

© 2013 Didaktik s. r. o.
92
(technický směr proudu od + do -) vodičem, směr ukazováčku ukazuje směr magnetického pole a směr prostředníčku
signalizuje směr pohybu.
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...136
Powered by FlippingBook