P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 96

© 2013 Didaktik s. r. o.
94
Model elektromotoru
Materiál (E 7.3) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přerušené vedení
1 modul přímé vedení
2 modul se svorkou
2 modul přímé vedení
1 ložisková tyč
1 cívka 800 závitů
2 pólový nástavec
2 kartáčky
1 komutátor
1 I jádro
1 válcový magnet
2 spojovací vodiče
1 držák magnetu otočný
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Model ukazuje princip konstrukce stejnosměrného motoru.
Zapojení :
Dbejte na správné pořadí při sestavování ! Začněte zapojením bloku uprostřed, který nese cívku.
Ložiskovou tyč připneme na modul s motorem. Nahoru položíme cívku obsahující železné jádro (kotva jádra ve tvaru
I). Železné jádro má ve svém středu otvor, kterým prostrčíme ložiskovou tyč. Tyč musí být připojena tak, aby cívka
mohla rotovat bez dotyku modulu. Komutátor upevníme na vertikální spojovací kolíky. Komutátor bude přepínat
elektrický proud na cívce vždy po půlotáčce. Modul se svorkou připojíme do základní desky tak, aby stavěcí šroub měl
boční polohu.
Druhý modul se svorkou je vložen za modul s cívkou. Jakékoli moduly (např. modul přímé vedení) můžou být
připojeny nalevo nebo napravo od tohoto modulu. Slouží pouze jako nosná plocha pro pólové destičky. Modul se
svorkou nese držák magnetu. Válcový magnet vsuneme do otvoru a upevníme přesně uprostřed. Oba pólové
nástavce umístíme napravo a nalevo válcového magnetu (vlivem magnetismu přilnou).
Modul přerušený vodič vložíme před modul se svorkou. Držáky kartáčků s odpovídajícími kartáčky vložíme do
zásuvek. Kartáčky se musí dotýkat disku komutátoru, ale nesmí na cívku tlačit příliš silně. Nastavení kartáčků je pro
funkci modelu motoru rozhodující.
Rotorovou cívku otočíme tak, aby její osa byla paralelně s destičkami. Kartáčky jsou uprostřed dvou polokroužků.
Cívka musí být při startu motoru vždy v této poloze. Zapojíme stejnosměrné napěti 3 V.
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...136
Powered by FlippingBook