P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 97

© 2013 Didaktik s. r. o.
95
Pokus :
Uzavřeme spínač. Motor se nastartuje.
Pokud se cívka motoru nehýbe, je nutno zlepšit kontakty komutátorových kartáčků (je-Ii to nutné, stiskněte prsty
kartáčky lehce dolů). Při správném nastavení motor okamžitě naskočí.
Směr rotace můžeme změnit přepnutím zapojeného napětí (zaměňte spoje na zdroji napětí).
Zjistíme, zda motor poběží i při střídavém napětí (3 V).
Závěr :
Cívka v permanentním magnetickém poli s motorem na stejnosměrný proud rotuje, protože elektrický proud, a
tím i magnetické pole cívky, je po každé půlotáčce přepnut. Motor se stálým magnetem nepoběží při střídavém
proudu.
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...136
Powered by FlippingBook