P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 99

© 2013 Didaktik s. r. o.
97
Vinutý sériový elektromotor
Materiál (E 7.4) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
4 modul přímé vedení
1 modul přerušené vedení
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 modul se svorkou
2 modul vedení L
1 cívka 2x800 závitů
1 železné jádro
1 komutátor
2 kartáčky
2 pólový nástavec
1 ložisková tyč
1 I jádro
1 cívka 800 závitů
2 spojovací vodiče
1 třmen
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Stálé magnety se užívají pouze u malých motorů. Pro vytváření magnetických polí jsou výhodnější elektromagnety
(proč ?). Budicí cívka a rotorová cívka jsou v tomto modelu zapojeny do série.
Zapojení :
Dbejte na pořadí při sestavování. Začněte blokem uprostřed, který nese cívku. Cívka slouží jako rotor
elektromotoru. Ložiskovou tyč upneme do modulu se svorkou. Připojíme k ní i cívku s 800 závity, společně se
železným jádrem. Ložisková tyč musí být upnuta tak, aby cívka mohla rotovat, aniž by se dotkla modulu. Disk
komutátoru položíme na kolmé spojovací kolíky cívky. Disk komutátoru přepíná elektrický proud v cívce po každé
půlotáčce. Modul se svorkou vložíme do základové desky tak, aby byl stavěcí šroub v boční poloze.
Cívku s 2x800 závity umístíme na modul pro cívku s 2x800 závity. Dva moduly přímé vedení nalevo a napravo od
cívky slouží jako nosná plocha pro pólové nástavce. Do cívky vložíme masivní železné jádro. Na konce tohoto jádra
upevníme pomocí svorky pólové nástavce.
Před modul s cívkou 800 závitů umístíme modul přerušené vedení. Do zásuvek vložíme kartáčky. Kartáčky by se měly
dotýkat disku komutátoru, ale nesmí na cívku tlačit příliš silně.
Nastavení kartáčků je pro práci motoru rozhodující.
Cívku rotoru otočíme tak, aby hřídelka cívky byla paralelně s pólovými nástavci. Kartáčky jsou pak uprostřed mezi
dvěma polokroužky. Cívka musí být při startu motoru vždy v této poloze. Zapojíme stejnosměrné napětí 12 V.
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...136
Powered by FlippingBook