P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 10

© Didaktik s.r.o.
8
1.2. Vznik stínu
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 transparentní vanička
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí
papír
pravítko
Příprava :
Halogenovou lampu postavíme na arch papíru. Kryt zdroje světla s obdélníkovým otvorem
umístníme tak, aby světlo neprocházelo čočkou. Ze zdroje bude dopadat na arch papíru rozbíhavý
světelný svazek. Obkreslíme obrys světelného zdroje.
1. pokus :
Transparentní vaničku postavíme asi 6 cm před zdroj světla na její úzkou stranu tak, aby
neprůsvitné dno směřovalo ke světlu. Na obou okrajích vzniklého stínu označíme po dvou bodech.
Tyto body na papíře pomocí pravítka spojíme; vaničku jsme předtím odstranili.
2. pokus :
Vaničku postavíme dál od zdroje světla. Opět označíme okraje stínu. Pak porovnáme velikosti
stínů z obou pokusů. Okraje stínů protáhneme až k jejich průsečíku, který odpovídá pozici zdroje
světla.
Závěry :
1. Stín je tím větší, čím blíže je předmět, který jej vytváří, ke zdroji světla.
2. Stíny také potvrzují přímočaré šíření světla.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...75
Powered by FlippingBook