P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 11

© 2013 Didaktik s.r.o.
9
1.3. Světlo a stín
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50cm
1 spojka
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
1 matnice
2 běžce stativové s otvorem
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
1 model Země - Měsíce
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Jednoduchý pokus, na kterém bude demonstrován princip stínových obrazů a her se stíny.
Budeme také pozorovat závislost velikosti stínových obrazů na vzdálenosti tělesa od zdroje světla.
Pokus :
Uspořádání podle nákresu. Zdroj světla upevníme k dráze a optické lavici Osou spojeny spojkou)
pomocí stativové tyče 10 cm a běžce stativového s otvorem. Používáme zdroj s kruhovou clonou.
Zdroj světla nám poslouží k vytváření stínových obrazů na matnici rukama. Matnice bude ve
vzdálenosti 50 cm od zdroje. Kdo vytvoří nejhezčí obraz ?
Potom pozorujeme stín koule upevněné na tyčku. K tomu postavíme model Země-Měsíce na
běžec stativový s otvorem, který je na optické lavici ve vzdálenosti 30 cm od zdroje světla. Pak
posunujeme koulí do vzdáleností 20 cm a 40 cm od zdroje světla, přičemž matnice zůstává v
původní pozici.
Výsledek :
Vzdálenost
Stín větší/menší
Stín jasnější/méně jasný
předmětu
než ve 30 cm
než ve 30 cm
20cm
………………….
…………………………. .
40cm
………………….
…………………………. .
Závěr :
Čím je těleso vytvářející stín vzdálenější od zdroje světla, tím je stín menší. Jasnost stínu se
zvyšuje s jeho vzdáleností od zdroje světla.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...75
Powered by FlippingBook