P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 12

© Didaktik s.r.o.
10
1.4. Plný stín a polostín
Materiál :
2 lampy 12V
2 držáky čočky a clony
1 matnice
2 běžce pro optickou lavici
1 běžec stativový s otvorem
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
1 model Země - Měsíce
2 stativy 30 cm
4 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Seznámíte se zde s pojmy plný stín a polostín a ukážeme na rozdíl mezi bodovým (v rámci
možností) a plošným zdrojem světla. Vznik polostínu bude demonstrován s použitím dvou zdrojů
světla.
Pokus :
Uspořádání podle nákresu. Obě lampy 12V jsou připevněny na držáky čočky a clony rozestavěny
na stativu ve vzdálenosti přibližně 15 cm od sebe na běžce pro optickou lavici. Matnici zasuneme
do běžce pro stupnici, matnici a ukazatel a umístíme na druhý stativ. Tento druhý stativ svírá s
prvním (nesoucím zdroje světla) pravý úhel. Kouli (model Země - Měsíce) upevníme na stativ
pomocí běžce stativového s otvorem ve vzdálenosti asi 20 cm od matnice. Vzdálenost mezi zdroji
světla a matnicí bude okolo 50 cm. Kouli osvítíme oběma lampami a pozorujeme její stín na
matnici. Nejdříve se objeví dva samostatné stíny. Potom přestavíme kouli blíže k matnici (do
vzdálenosti asi 10 cm před matnici). Nyní je stín složen z plného stínu a polostínu.
Zdroje světla střídavě zakrýváme (rukou) a srovnáme zbylý stín se stínem vytvořeným oběma
lampami.
Jak vzniká polostín ? Jak je možné, že není vržen plný stín ?
Na osvětlené kouli můžeme pozorovat také její vlastní stín.
Závěr :
Je-li těleso osvětleno dvěma zdroji z přibližně stejných směrů, je do prostoru za tělesem vržen plný
stín a polostín.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...75
Powered by FlippingBook