P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 13

© 2013 Didaktik s.r.o.
11
1.5. Měsíční fáze
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 X50 cm
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
2 běžce stativové s otvorem
1 model Země - Měsíce
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Pomocí jednoduchého modelu si ukážeme příčinu vzniku měsíčních fází.
Pokus :
Uspořádání podle nákresu. Použijeme zdroj světla s kruhovou clonou. Světlo halogenové lampy
představuje sluneční svit. Model Země-Měsíce připojíme do běžce stativového s otvorem ve
vzdálenosti asi 20 cm od zdroje světla. Když se Měsíc otáčí okolo Země, můžeme pozorovat, že
strana obrácená ke Slunci je vždy osvětlena. Pokud pozorujeme Měsíc ze Země, vidíme vždy
jinou fázi Měsíce.
Závěr :
Díky tornu, že se Měsíc otáčí kolem Země, vidíme jej vždy jinak osvětlen.
Fáze Měsíce jsou : úplněk, půlměsíc a nov.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...75
Powered by FlippingBook