P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 14

© Didaktik s.r.o.
12
1.6. Vznik zatmění slunce a měsíce
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50cm
1 spojka
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
2 běžce stativové s otvorem
1 model Země - Měsíce
2 spojovací vodiče zdroj
střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Na modelu Země-Měsíce si demonstrujeme vznik zatmění Slunce a Měsíce.
Pokus :
Uspořádání podle nákresu. Použijeme zdroj světla s kruhovou clonou. Světlo halogenové lampy
představuje sluneční svit. Model Země-Měsíce sevřeme do běžce stativového s otvorem ve
vzdálenosti asi 30 cm od zdroje světla. Sklon osy Země vychýlíme stranou z optické lavice.
Zatmění Slunce :
Měsíc je mezi Sluncem a Zemí (konjugace). Můžeme rozeznat oblasti v
polostínu a v plném stínu Měsíce. Při jaké měsíční fázi může k této situaci dojít ?
Zatmění Měsíce :
Měsíc je ve stínu Země (opozice). Při jaké měsíční fázi může k této situaci
dojít?
Závěr :
Zatmění mohou nastat, jestliže je buď stín Měsíce vrhán na zemský povrch, nebo jestliže je stín
Země vrhán na povrch Měsíce.
Poznámka :
Povšimněte si výrazného rozdílu mezi modelem a skutečností. Vzhledem k tornu, že úroveň
oběžné dráhy Měsíce je nachýlena k oběžné dráze Země, ani každý nov neznamená zatmění
Slunce, ani každý úplněk zatmění Měsíce, jak je tomu u modelu.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...75
Powered by FlippingBook