P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 15

© 2013 Didaktik s.r.o.
13
1.7. Dírková komora
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x50 cm
1 spojka
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
2 běžce pro optickou lavici
1 běžec stativový s otvorem
1 držák čočky a clony
1 držák diapozitivu
1 držák s matnicí
1 clona L
1 sada otvorových clon
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Nejjednodušší možnost ukázat si osvícený předmět je prostřednictvím dírkové komory.
Pokus :
Uspořádání podle nákresu. Použijeme halogenovou lampu s kruhovou clonou. Na lampu
upevníme clonu se štěrbinou ve tvaru L. Otvorovou clonu (d = 3 mm) umístíme do držáku čočky a
clony pomocí držáku.
Takto upravený držák čočky a clony je umístěn na dráze a optické lavici (spojenými spojkou)
pomocí běžce pro optickou lavici asi 6 cm před zdroj světla. Přibližně 10 cm před kruhovou
otvorovou clonou nainstalujeme pomocí běžce na optickou lavici držák s matnicí.
Na matnici pozorujeme obraz osvíceného předmětu (clona L). Matnici posuneme co nejblíže ke
kruhové otvorové cloně. Obraz se stává ostřejší a lépe viditelný.
Dalšího zlepšení obrazu dosáhneme použitím menší kruhové otvorové clony (d = 1 mm).
Jak ovlivňuje velikost otvoru Jasnost obrazu ?
Jak je možno vysvětlit vznik obrazu pomocí nákresu ?
Jak je možno vysvětlit skutečnost, že se obraz stane nezřetelným, když použijeme větší
štěrbinu ?
Závěr :
U dírkové komory je obraz předmětu vytvořen přes malý otvor. U menších otvorů je obraz ostřejší,
ale méně jasný.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...75
Powered by FlippingBook