P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 16

© Didaktik s.r.o.
14
1.8. Fotometr
Materiál :
2 zdroje světla 12V
1 stativová tyč 10 cm
2 běžce pro optickou lavici
1 běžec stativový s otvorem
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
2 držáky čočky a clony
1 matnice
2 stativy 30 cm
4 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického
napětí 9V
zdroj stejnosměrného regulovatelného
napět
í
Příprava :
Fotometr umožní porovnat světelnou intenzitu dvou zdrojů světla. Zde si tuto možnost
představíme.
Uspořádání podle nákresu. Dvě lampy 12 V zastrčíme do držáků čočky a clony. Pomocí běžců pro
optickou lavici umístíme na každý ze stativů jednu lampu. Stativy leží paralelně vedle sebe ve
vzdálenosti asi 8 cm. Tyč o délce 10 cm upnutou do běžce stativového s otvorem pomocí
nastavovacího šroubu postavíme asi 5 cm před stativy, za ni postavíme matnici zasunutou v běžci
pro matnici. Oba zdroje světla by měly být stejně daleko od matnice. Vzdálenost zdrojů od tyče by
měla být 35 cm.
1. pokus :
Do jedné lampy přivedeme střídavé napětí 9 voltů, do druhé regulovatelné stejnosměrné napětí.
Toto stejnosměrné napětí nastavíme tak, aby oba stíny tyče byly stejně zřetelné. Zakrytím jedné
lampy zjistíme, který stín pochází od které lampy. Protože jsou obě lampy stejně vzdáleny od
matnice, světelná intenzita obou lamp na matnici je stejná, pokud je shodná hustota světla.
Můžeme sledovat změnu stínů, pokud je jeden ze zdrojů světla jasnější než druhý. Nejprve
nastavíme stejnosměrné napětí tak, že k němu připojená lampa je méně jasná, než druhá. Poté
změníme nastavení tak, že její jasnost je větší.
2. pokus :
Zdroj světla, který je připojen ke stejnosměrnému napětí, posuneme blíže k matnici. Tím se jím
vytvořený stín tyče zvětší. Snížením stejnosměrného napětí dosáhneme opět stejné jasnosti obou
stínů. Hustota světla je opět stejná, avšak jeho intenzita je odlišná, protože zdroje světla nejsou ve
stejné vzdálenosti od matnice.
Závěr :
Jsou-li dva světelné zdroje stejně vzdáleny od předmětu, jejich světelná intenzita je shodná za
předpokladu, že je předmět osvícen oběma zdroji stejně.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...75
Powered by FlippingBook