P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 17

© 2013 Didaktik s.r.o.
15
2. Zrcadla
2.1. Odraz světla na rovinném zrcadle
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 ploché zrcadlo
1 úhloměr
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12 V
Příprava :
Úhloměr umístíme před zdroj světla. Kryt zdroje světla s obdélníkovým otvorem umístníme tak,
aby světlo procházelo čočkou, tím získáme rovnoběžný světelný svazek. Ploché zrcadlo
postavíme na úhloměr souběžně se souřadnicemi tak, aby zrcadlo stálo před čarou ve vzdálenosti
rovnající se právě šířce skla.
1. pokus :
Rovnoběžný světelný svazek dopadne kolmo na rovinu zrcadla, odrazí se a vrací se po té samé
dráze zpět. Otáčíme lampou okolo úhloměru (střed rotace je střed systému souřadnic), takže
světlo dopadá na zrcadlo šikmo. Všimněte si, že odražené světlo vytváří také rovnoběžný svazek
světla.
2. pokus :
Na zdroj světla umístíme clonu (1 štěrbina). Světelný svazek zaměříme přesně do středu
úhloměru. Měříme úhel dopadu (měřeno proti kolmici!) a úhel odrazu; měření opakujeme pro
různé úhly dopadu.
Závěry :
1. Rovnoběžný svazek světla se odráží opět jako rovnoběžný svazek.
2. Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu světla.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...75
Powered by FlippingBook