P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 18

© Didaktik s.r.o.
16
2.2. Vznik obrazu na rovinném zrcadle
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1clona (1 a 2 štěrbiny)
1 ploché zrcadlo
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Doprostřed archu papíru narýsujeme od horního k dolnímu okraji přímku. Ploché zrcadlo
postavíme na linku, t. j. tak, že je umístěno před linkou ve vzdálenosti rovnající se právě šířce skla.
Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro rozbíhavý svazek světla Je-li to potřeba,
odstraňte kryt a umístěte jej obráceně). Na zdroj světla namontujeme clonu s dvojitou štěrbinou.
Pokus :
Zdroj světla postavíme na jednu polovinu papíru tak, aby oba paprsky dopadaly na zrcadlo
zešikma. Žárovka lampy musí být také na papíře. Paprsky vyzařované zdrojem a paprsky
odražené od roviny zrcadla označíme každý na dvou místech papíru a po odstranění zdroje světla
a zrcadla je zakreslíme. Nakreslené paprsky vyzářené zdrojem světla prodloužíme až do jejich
průsečíku, který označuje pozici žárovky.
Nákres odražených paprsků prodloužíme také do jejich průsečíku. Zdá se, že vycházejí z toho
bodu, který je zrcadlovým obrazem zdroje světla.
Porovnáme pozici zrcadlového obrazu s pozicí zdroje světla. Co můžete říci o jejich vzdálenostech
od zrcadla ?
Závěr :
Předměty jsou ve stejné vzdálenosti od zrcadla jako jejich obrazy.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...75
Powered by FlippingBook