P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 19

© 2013 Didaktik s.r.o.
17
2.3. Odraz světla na dutém zrcadle
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (3 a 5 štěrbin)
1 flexibilní zrcadlo
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Zdroj světla umístíme na levou stranu archu papíru, na nějž jsme předtím narýsovali přímku
(optická osa). Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro rovnoběžný světelný svazek (je-
li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně). Ke zdroji připevníme clonu s trojitou
štěrbinou.
Flexibilní zrcadlo držíme dvěma prsty a lehce ho ohneme směrem dovnitř. Poloměr ohybu zrcadla
zafixujeme pomocí šroubů. Duté zrcadlo umístíme na papír kolmo k narýsované přímce.
1. pokus :
Světelné paprsky se odrážejí v zrcadle. J3 potřeba si uvědomit, že se stýkají v jednom bodě -
ohnisku. Tento bod označíme. Vzdálenost od zrcadla se nazývá ohnisková vzdálenost. Označíme
i střed křivosti. Jeho vzdálenost od zrcadla je dvojnásobek ohniskové vzdálenosti.
2, pokus :
Pokus zopakujeme s clonou s pěti štěrbinami. Střední paprsek zakryjeme prsty nebo proužkem
papíru. Znovu označíme ohniskovou vzdálenost.
3. pokus :
Jeden šroubek držáku zrcadla uvolníme a zrcadlo ohneme o něco více (nezapomeňte opět
utáhnout šroubek!). Ke zdroji světla znovu připojíme clonu se třemi štěrbinami. Srovnáme pozici
ohniskové vzdálenosti při rozdílném zakřivení zrcadla.
Závěry :
1. Paprsky světla paralelní k optické ose se odrážejí tak, že se setkávají v jednom bodě. Tento
bod leží téměř přesně uprostřed mezi vrcholem zrcadla a středem křivosti.
2. Okrajové paprsky se přetínají v jiném bodě - ohnisku než paprsky bližší ose.
3. Čím je více duté zrcadlo zakřiveno, tím kratší je jeho ohnisková vzdálenost.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...75
Powered by FlippingBook