P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 20

© Didaktik s.r.o.
18
2.4. Sestrojování obrazů dutým zrcadlem
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 flexibilní zrcadlo
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Sestrojování obrazů vyžaduje znalost odrazu tří specifických paprsků.
Zdroj světla postavíme na levou stranu archu papíru, na nějž jsme předtím narýsovali zleva
doprava přímku (optická osa). Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro rovnoběžný
svazek Je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně). Na halogenovou lampu nasadíme
clonu s jednou štěrbinou.
Flexibilní zrcadlo držíme dvěma prsty a lehce ho ohneme směrem dovnitř. Poloměr zakřivení
zrcadla můžeme zafixovat pomocí řemínku a šroubů. Duté zrcadlo umístíme na papír kolmo k
narýsované přímce. Označíme pozici zrcadla. Polohu ohniska určíme pomocí paprsků
rovnoběžných s osou. Ve dvojnásobné ohniskové vzdáleností označíme také střed křivosti.
Pokus :
Na zrcadlo vyšleme jeden po druhém : paprsek probíhající středem křivosti M (základní paprsek),
paprsek probíhající ohniskem F (ohniskový paprsek) a paprsek rovnoběžný s optickou osou ve
vzdálenosti 2 cm od ní. Průběh odražených paprsků označíme vždy ve dvou bodech a po
odstranění zrcadla body spojíme pravítkem.
Výsledky :
1. Základní paprsek se odráží zpět po té samé přímce.
2. Ohniskový paprsek je při odrazu rovnoběžný s osou.
3. Rovnoběžný paprsek se odráží do ohniska.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...75
Powered by FlippingBook