P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 21

© 2013 Didaktik s.r.o.
19
2.5. Vznik obrazu svítícího bodu v dutém zrcadle
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 flexibilní zrcadlo
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Dutým zrcadlem vytvoříme obraz soustředěného zdroje světla.
Halogenovou lampu umístíme na arch papíru, na nějž jsme předtím narýsovali přímku zleva
doprava (optická osa). Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro rovnoběžný svazek
světla (je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně). Na halogenovou lampu nasadíme
clonu s dvojitou štěrbinou. Flexibilní zrcadlo držíme dvěma prsty a lehce ho ohneme směrem
dovnitř. Poloměr zakřivení zrcadla můžeme zafixovat pomocí šroubů. Duté zrcadlo umístíme na
papír kolmo k narýsované přímce a určíme ohnisko zrcadla.
Pokus :
Použijeme otvor pro rozbíhavý svazek světla (je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej
obráceně). Ke zdroji světla připevníme clonu s dvojitou štěrbinu. Dva paprsky dopadají na zrcadlo
v mírném sklonu. Halogenová lampa musí být umístěna vně ohniskové vzdálenosti zrcadla.
Odražené paprsky se setkají v jednom bodě, který je obrazem zdroje světla. Dopadající a
odražené paprsky označíme body na papír a po odstranění zrcadla a zdroje světla je zakreslíme.
Závěr :
Světlo, které dopadá z objektu umístěného za ohniskovou vzdáleností na duté zrcadlo, se spojí po
odrazu v zobrazený bod. Protože paprsky vycházejí ze zdroje světla, vznikne skutečný obraz
zdroje světla.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...75
Powered by FlippingBook