P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 22

© Didaktik s.r.o.
20
2.5.1. Vznik obrazu na dutém zrcadle
Materiál :
1 dráha a optická lavice
2 x 50cm
1 spojka
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
1 běžec pro optickou lavici
1 běžec stativový s otvorem
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
I držák čočky a clony
1 clona L
1 matnice
1 objímka s dutým zrcadlem
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Budeme zkoumat zákon vzniku obrazů u dutého zrcadla.
Pokus :
Uspořádání podle nákresu. Použijeme zdroj světla s kruhovou clonou, připojíme k němu clonu L.
Na 100 cm optickou lavici, kterou získáme spojením dvou 50 cm lavic pomoci spojky, umístíme
halogenovou lampu a duté zrcadlo. Ke zdroji světla připevníme 10 cm dlouhou stativovou tyč a
takhle upravenou lampu umístíme na optickou lavici pomocí běžce stativového s otvorem.
Objímku s dutým zrcadlem nasadíme na držák čočky a clony a ten zasuneme do běžce, který je
umístěn na optické lavici do vzdálenosti přibližně 15 cm od clony L (dutá strana zrcadla směruje ke
zdroji světla). Předmět je ve vzdálenosti 15 cm. Do běžce pro matnici uchytíme matnici a
postavíme jej nalevo od halogenové lampy. Umístíme jej do zhruba stejné výšky jako je
halogenová lampa. Zrcadlo musí být pootočeno mírně na stranu tak, aby obraz dopadal na
matnici. Posunujeme matnici, dokud neuvidíme jasný obraz.
Jaké jsou vlastnosti obrazu ?
Jestliže osvíceným předmětem (clona L) nebo zrcadlem pohneme, musíme znovu zaostřovat.
Velikost a vzdálenost obrazu závisí na vzdálenosti předmětu.
V následující tabulce jsou uvedeny vzdálenosti předmětu a odpovídající vzdálenost obrazu.
Vzdálenost předmětu
15 cm
20 cm
30 cm
Vzdálenost obrazu
…. cm
…. cm
…. cm
Velikost obrazu
(větší/stejná/menší)
………
………
………
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...75
Powered by FlippingBook