P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 23

© 2013 Didaktik s.r.o.
21
Jak jsou vzdálené předměty zobrazeny na matnici (např. strom před oknem) ? Pokud posuneme
zrcadlo blízko k předmětu (vzdálenost menší než 10 cm), můžeme v zrcadle vidět skutečný obraz
(zrcátko na holení, kosmetické zrcátko). Při posunování předmětu si všimneme, že od určité
vzdálenosti od zrcadla není na matnici nic vidět.
Tímto způsobem odhadneme ohniskovou vzdálenost a pak ji pro kontrolu vypočítáme pomocí
rovnice obrazu.
Rovnice obrazu je následující :
f
1
's
1
s
1
 
s
vzdálenost předmětu
s‘
vzdálenost obrazu
f
ohnisková vzdálenost zrcadla
Závěr :
Skutečný a převrácený obraz je vytvořen dutým zrcadlem za předpokladu, že je předmět za
ohniskovou vzdáleností. Je-li vzdálenost předmětu menší než ohnisková vzdálenost, vzniká jasný,
vzpřímený a zvětšený obraz.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...75
Powered by FlippingBook