P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 24

© Didaktik s.r.o.
22
2.6. Odraz světla na vypuklém zrcadle
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (3 až 5 štěrbin)
1 flexibilní zrcadlo
2 spojovací vodiče zdroj střídavého
elektrického napětí
papír
pravítko
Příprava :
Halogenovou lampu umístíme na arch papíru, na nějž jsme předtím narýsovali přímku zleva
doprava (optická osa). Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro rovnoběžný svazek
světla (je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně). Na halogenovou lampu nasadíme
clonu s trojitou štěrbinou.
Flexibilní zrcadlo držíme dvěma prsty a lehce ho ohneme směrem ven. Poloměr zakřivení zrcadla
můžeme zafixovat pomocí šroubů. Vypuklé zrcadlo umístíme na papír kolmo k narýsované přímce.
Poznačíme si pozici zrcadla. Světelné paprsky dopadají na zrcadlo rovnoběžně s narýsovanou
přímkou.
Pokus :
Světelné paprsky se od zrcadla odrážejí. Odražené paprsky si označíme každý dvěma body a po
odstranění zrcadla tyto body pomocí pravítka spojíme. Rozbíhají se. Odražené paprsky
prodloužíme až do jejich průsečíku. Tento zdánlivý bod (myšlené ohnisko) je za zrcadlem. Jeho
vzdálenost od zrcadla je ohnisková vzdálenost. Vzdálenost středu zakřivení od zrcadla je
dvojnásobkem ohniskové vzdálenosti.
Závěr :
Souběžné světelné paprsky se ve vypuklém zrcadle odrážejí tak, jako by vznikaly v bodě (myšlený
bod) za zrcadlem.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...75
Powered by FlippingBook