P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 25

© 2013 Didaktik s.r.o.
23
2.7. Sestrojování obrazů pro vypuklé zrcadlo
Materiál :
1 halogenové lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 flexibilní zrcadlo
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Sestrojování obrazů vyžaduje znalost odrazu tří specifických paprsků.
Zdroj světla postavíme na arch papíru, na nějž jsme předtím narýsovali zleva doprava přímku
(optická osa). Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro vytvoření rovnoběžného
světelného svazku (je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně). Na halogenovou lampu
nasadíme clonu s jednou štěrbinou.
Flexibilní zrcadlo držíme dvěma prsty a lehce ho ohneme směrem ven. Poloměr zakřivení zrcadla
můžeme zafixovat pomocí šroubů. Vypuklé zrcadlo umístíme na papír kolmo k narýsované přímce.
Označíme pozici zrcadla. Ohnisko určíme pomocí paprsků rovnoběžných s osou. Ve dvojnásobné
ohniskové vzdálenosti označíme také střed křivosti.
Pokus :
Na zrcadlo vyšleme jeden po druhém : paprsek probíhající středem křivosti M (základní paprsek),
paprsek probíhající pomyslným ohniskem F (ohniskový paprsek) a paprsek rovnoběžný s optickou
osou ve vzdálenosti 2 cm od ní. Průběh odražených paprsků označíme vždy ve dvou bodech a po
odstranění zrcadla body spojíme pravítkem.
Výsledky :
1. Základní paprsek se odráží zpět po té samé dráze.
2. Ohniskový paprsek je při odrazu rovnoběžný s optickou osou.
3. Rovnoběžný paprsek se odráží tak, jako by vznikal v pomyslném ohnisku.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...75
Powered by FlippingBook