P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 26

© Didaktik s.r.o.
24
2.8. Vznik obrazu svítícího bodu ve vypuklém zrcadle
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 flexibilní zrcadlo
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Vypuklým zrcadlem vytvoříme obraz soustředěného zdroje světla.
Halogenovou lampu umístíme na arch papíru, na nějž jsme předtím narýsovali přímku zleva
doprava (optická osa). Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro vytváření rozbíhavého
svazku světla Je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně). Na halogenovou lampu
nasadíme clonu se 2 štěrbinami. Flexibilní zrcadlo držíme dvěma prsty a lehce ho ohneme
směrem ven. Poloměr zakřivení zrcadla můžeme zafixovat pomocí šroubů. Vypuklé zrcadlo
umístíme na papír kolmo k narýsované přímce.
Pokus :
Oba paprsky dopadají na zrcadlo v mírném sklonu. Odražené paprsky směřují každý na jinou
stranu a jsou různoběžné). Na papíru označíme průběh dopadajících i odražených paprsků a po
odstranění zdroje světla a zrcadla je zakreslíme. Odražené paprsky prodloužíme do jejich
průsečíku, který je zřejmým obrazem zdroje světla.
Závěr :
Světelné paprsky dopadající na vypuklé zrcadlo z jednoho bodu jsou po odrazu různoběžné.
Prodloužením odražených paprsků vytvoříme zřejmý (zdánlivý) obraz svítícího bodu za zrcadlem.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...75
Powered by FlippingBook